Vápenocementové omítky vnitřní

Vápenocementové omítky vnitřní

Tyto omítky jsou prováděny strojní omítačkou nebo ručně. Možnost provádět ze sila event. z pytlů. Omítka je provedena ve dvou vrstvách. První vrstva je vápenocementové jádro. Po vyschnutí se provede finální štuk.