Strojní sádrové omítky

Strojní omítky sádrové

Tyto omítky jsou prováděny strojní omítačkou. Možnost provádět ze sila event. z pytlů. Omítka se provede jako jednovrstvá. Výsledný povrch omítky je hladký, připravený pro malbu. V koupelnách se povrch negletuje, pro lepší přilnavost obkladaček.